Opplæringskontoret for service og samferdsel

Opplæringskontoret for service og samferdsel

 

Kunde
Opplæringskontoret for service og samferdsel

Tjenester
Fullt oppsett av ny hjemmeside

År
Q1 – 2022

Besøk nettsiden

Vi tilpasset nettsiden med et eldre design for å opprettholde kontinuiteten på tvers av flere opplæringskontor-nettsider innenfor våre systemer. Dette ble gjort etter at de kom til oss med ønske om en mer strukturert og brukervennlig nettside.